Skærbæk Nedbrydning A/S udfører miljøsanering, nedbrydning, affaldshåndtering og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald i hele Danmark.

Tillige udfører vi også miljøscreeninger inkl. miljørapport af bygninger, som skal saneres, renoveres eller bortskaffes.

Vi er fuldt udstyret med maskineri og udstyr til at gennemføre store, mellemstore såvel som små projekter og vores personale er uddannet og certificeret til korrekt udførelse af samtlige opgaver som miljøsanering, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper til rette sted – Genbrug,
genanvendelse, deponi eller destruktion (Fortum).

Vi har god kommunikation og dialog til og med offentlige myndigheder, såvel som kvalitetssikring, projektstyring og dokumentation.

Sidst men ikke mindst, har vi gennem årene oparbejdet et stærkt professionelt netværk, som vi i tillid kan samarbejde med og dermed sikre, at transport, modtagelse, behandling og/eller destruktion af miljøforurenende og/eller miljøfarlige materialer sker på sikker og kvalitativ vis.

Desuden gennemfører vi hvert år et antal miljøsaneringer og nedrivninger af brændte og saneringsmodne bygninger i hele Danmark.

Kontakt os for tilbud på din opgave.

Ballerup – Miljøsanering af 50.000 m2 samt nedbrydning af 12.000 m2 etagebyggeri inkl. sortering og affaldshåndtering for KAB/Rambøll
Beder – Miljøsanering og nedbrydning af xx bygninger