• Vi bryder al ikke kontamineret inventar og bygningsdele ned, sorterer disse i foreskrevne fraktioner og bortskaffer disse
 • Derefter etableres lukket arbejdsområde med indgangssluse, lukning/tætning af alle åbninger samt etablerer undertryk og luftrensning
 • Alle miljøfarlige materialer/stoffer afrenses/afmonteres med special el-værktøj og eller manuel håndværktøj alt efter opgavens art. Det kan f.eks. være asbestholdige plader,  malinger, lakker,  fugemateriale som indeholder PCB, én eller flere tungmetaller eller asbestfibre
 • Al afrenset materiale opsamles omhyggeligt, manuel hvis dele for store til støvsuger og støvsuger er påmonteret el-værtøjer. Der er altid tale om specialstøvsugere
 • Al afrenset materiale bliver emballeret i hhv. plastsække eller ”wrappet” og aftørret inden transport ud af lukket arbejdsområde gennem adgangssluse (3 kamre)
 • Sluttelig rengøring – grundig støvsugning af samtlige overflader og hvis asbest tørres alle overflader af og luftrensere renser fortsat luften i 24 timer hvorefter der støvsuges igen inden lukket arbejdsområde åbnes igen
 • Al affald sorteres i dikterede affaldsfraktioner og transporteres til:
  • RØDT = miljøfarligt affald til destruktion hos Fortum Waste Solutions (tidl. Kommunekemi, Nyborg)
  • Gult = miljøforurenet affald til deponi eller forbrænding hod godkendt modtager
  • GRØNT = rent genanvendeligt affald af/hos godkendt modtager og eller direkte genbrug af ikke bearbejdet enheder (eks. vinduer/døre)