Vi udfører komplet miljøsanering, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper til rette sted – genbrug, genanvendelse, deponi eller destruktion.
Ved nedbrydning af gamle bygninger skal der tages højde for farligt affald – eternit, isoleringsmaterialer, vægmaling, vægfliser osv. Vi udfører disse opgaver på en sikker og betryggende måde, hvor al farligt affald nedtages, separeres, emballeres og deponeres forsvarligt og dokumenteret. Nedenfor nogle eksempler på disse opgaver fra projekt Beder Planteskole, udført i 2021.

Skolen består bl.a. af en række bygninger, som denne.

Hulmursisolering suges ud

Trælofter nedtages, så vi kan fjerne den gamle isolering

Isoleringsmateriale pakkes forsegles

Vægge nedpudses og renses for tapeter og maling

Isoleringsmateriale forsegles

Maling og vægrester skrællet af

Maling og vægrester støvsuges og lokalet rengøres

Maling og vægrester forsegles for bortskaffelse

Lokalerne er rensede og klar til nedbrydning

Lokalerne er rensede og klar til nedbrydning

Forseglet affald deponeres

Eternit tagplader fjernes

Tætningsmateriale løsnes og opsuges

Alt farligt affald skal fjernes

Gulvisolering fjernes

Gulvisolering vandes for at fjerne støv

Vinduesrammer nedtages

Udendørs metal murbeklædning fjernes

Ufarligt affald køres væk

Forsyningstilslutninger afbrydes og afmonteres