Skærbæk Nedbrydning A/S udfører miljøsanering, nedbrydning, affaldshåndtering og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald i hele Danmark.

Tillige udfører vi også miljøscreeninger inkl. miljørapport af bygninger, som skal saneres, renoveres eller bortskaffes.
Vi er fuldt udstyret med maskineri og udstyr til at gennemføre store, mellemstore såvel som små projekter og vores personale er uddannet og certificeret til korrekt udførelse af samtlige opgaver som miljøsanering, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper til rette sted – Genbrug,
genanvendelse, deponi eller destruktion (Fortum).

Vi har god kommunikation og dialog til og med offentlige myndigheder, såvel som kvalitetssikring, projektstyring og dokumentation.

Sidst men ikke mindst, har vi gennem årene oparbejdet et stærkt professionelt netværk, som vi i tillid kan samarbejde med og dermed sikre, at transport, modtagelse, behandling og/eller destruktion af miljøforurenende og/eller miljøfarlige materialer sker på sikker og kvalitativ vis.
Desuden gennemfører vi hvert år et antal miljøsaneringer og nedrivninger af brændte og saneringsmodne bygninger i hele Danmark.

Nedenfor findes et mindre udsnit af store/mellemstore projekter, som Skærbæk Nedbrydning A/S har gennemført.

PROJEKTER:
* 2014: Farum Midtpunkt – omfattende PCB miljøsanering samt nedbrydning i 265 lejligheder i samarbejde med Enemærke og Petersen A/S

* 2018: Havnen Fredericia, Dan-Gødning – miljøsanering, nedbrydning, sortering og bortskaffelse af brændte siloer og bygninger og bygninger for Top Danmark

* 2018: Boulevarden, Vejle – miljøsanering, nedbrydning, sortering og bortskaffelse af bygning på 1.200 m2 for Vejle Kommune

* 2018: Nordborg, Rypevej 8-30 – miljøsanering, nedbrydning, sortering og bortskaffelse af 4 bolig blokke for Boligforeningen DANBO

* Blegen 9, Sønderborg – miljøsanering, nedbrydning, sortering og bortskaffelse af 4.000 m2 bygning for Sønderborg Kommune i samarbejde med SIB Bygg

* 2019/2020: Ballerup – Miljøsanering af 50.000 m2 samt nedbrydning af 12.000 m2 etagebyggeri inkl. sortering og affaldshåndtering for KAB/Rambøll

* Børkop – miljøsanering, nedbrydning, sortering og bortskaffelse af 8.500 m2 SCHOU lager og administrationsbygninger i samarbejde med TRYG Forsikring og Vejle Kommune